جشنواره جابربن حیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21جشنواره تخم مرغ رنگی460
1396/12/08جشنواره و نمایشگاه " عکس یادگاری با آدم برفی"554
1396/12/02جشنواره آدم برفی490
1396/11/25جشنواره عکس فجر526
1396/11/25جشنواره آدم برفی517
1396/11/23جشنواره جابربن حیان483
1396/10/27نمایشگاه نقاشی های دانش آموزان311
1395/11/16نمایشگاه نقاشی های خلاق دانش آموزان779
1394/11/17آیین رونمایی از داستان قصه "کفش هایی که غمگین بودند و شاد شدند" از دانش آموزان محمدمهدی زارع کلاس پنجم1235