ما را دنبال نمایید

جشن تولد

1397/01/01
آرتین حسین زاده
آرتین حسین زاده؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
امیرحسین جیبا
امیرحسین جیبا؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
محمدیاسین خانبابائی
محمدیاسین خانبابائی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
محمدامین جوادیان
محمدامین جوادیان؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
فرزانه  افتخاری
فرزانه افتخاری؛معلم عزيز تولد مبارک
معصومه سلمانی
معصومه سلمانی؛تولدتان مبارک
شیما سادات کاظمیان
شیما سادات کاظمیان؛تولدتان مبارک
عبداله علمی
عبداله علمی؛معلم عزيز تولد مبارک
محمدسجاد قاسمی
محمدسجاد قاسمی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
پدرام جاویدی زرنجین
پدرام جاویدی زرنجین؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
مهدی  سعیدی
مهدی سعیدی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
محمدمتین صفایی
محمدمتین صفایی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
امیرمحمد نظری افشار
امیرمحمد نظری افشار؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
رامتین صفوی
رامتین صفوی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
عرفان قربان پور
عرفان قربان پور؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
آرش مصطفایی
آرش مصطفایی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
ایلیا عطارد
ایلیا عطارد؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
کوروش امیری
کوروش امیری؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
علیرضا بالطف
علیرضا بالطف؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
پارسا مزیکی
پارسا مزیکی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
امیرعلی اسدی
امیرعلی اسدی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
محمدمهدی دوستی
محمدمهدی دوستی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
محمدمهدی عراقی
محمدمهدی عراقی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
رضا عزتی
رضا عزتی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
سیدامید موسوی برزکی
سیدامید موسوی برزکی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
امیرعلی شهبازی
امیرعلی شهبازی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
امیررضا زیارتی
امیررضا زیارتی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
امیررضا احمدی نودهی
امیررضا احمدی نودهی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
حسین ادیبان
حسین ادیبان؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
محمدمهدی میرزایی
محمدمهدی میرزایی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
پارسا کریمی
پارسا کریمی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
امیرعلی کرمانی
امیرعلی کرمانی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
پارسا امین
پارسا امین؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
پرهام امیری
پرهام امیری؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
پارسا محمدخانلو
پارسا محمدخانلو؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
آرتین  حسین زاده شانجانی
آرتین حسین زاده شانجانی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
علیرضا محمدی
علیرضا محمدی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
ایلیا عطری
ایلیا عطری؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
آرش رضایی
آرش رضایی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
محمدحسین کوزه گر
محمدحسین کوزه گر؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
پرهام قراگوزلو
پرهام قراگوزلو؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
محمدامین شمس
محمدامین شمس؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
آرین شرفی
آرین شرفی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
محمدطه کوزه گر
محمدطه کوزه گر؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
سید باربد حسینی
سید باربد حسینی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
باربد  ابراهیمی اصل
باربد ابراهیمی اصل؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
عرفان نهاوندی فرد
عرفان نهاوندی فرد؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
بهداد ملازینلی
بهداد ملازینلی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
شایان خاکساری
شایان خاکساری؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
یاسین روهنده
یاسین روهنده؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
محمدحسین کشاورز
محمدحسین کشاورز؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
مهدی سیدزاده
مهدی سیدزاده؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
رادمهر خانلو
رادمهر خانلو؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
صالح گوهری
صالح گوهری؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
سیدامیرعلی سیدعلی
سیدامیرعلی سیدعلی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
سینا دبیری
سینا دبیری؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
بردیا براتی
بردیا براتی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
پارسا عزیز محمدی
پارسا عزیز محمدی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
امیرعلی  ذبیحی
امیرعلی ذبیحی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
رادین رمضانی
رادین رمضانی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
سهیل نوعی
سهیل نوعی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
متین میرزایی
متین میرزایی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
علی مقدم
علی مقدم ؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
مهدی القایی
مهدی القایی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
باربد ابراهیمی اصل
باربد ابراهیمی اصل؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
سیدبردیا برهانی
سیدبردیا برهانی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
عرفان علی رحیمی
عرفان علی رحیمی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
یزدان طاهری
یزدان طاهری؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
امیرعباس کوزه گر
امیرعباس کوزه گر؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
سمیه رضا قلی زاده
سمیه رضا قلی زاده؛معلم عزيز تولد مبارک
امیرسبحان عالی
امیرسبحان عالی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
ماکان بوستانی
ماکان بوستانی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
پارسا اکبری نیکجه
پارسا اکبری نیکجه؛دانش آموز عزيز تولد مبارک
امیرمحمد ساری خانی
امیرمحمد ساری خانی؛دانش آموز عزيز تولد مبارک

مطالب برگزیده وب

اولین جشنواره فرهنگی هنری نوآوری و تجارب

اولین جشنواره فرهنگی هنری نوآوری و تجارب

تکالیف اختیاری نوروز

تکالیف اختیاری نوروز

جشنواره فرهنگی و هنری "بهارانه"

جشنواره فرهنگی و هنری "بهارانه"

پیک آدینه 25

پیک آدینه 25 پایه سوم وششم

اولین مرحله مسابقات کتابخوانی

اولین مرحله مسابقات کتابخوانی

جشنواره تخم مرغ رنگی

جشنواره تخم مرغ رنگی

جشنواره و نمایشگاه " عکس یادگاری با آدم برفی"

جشنواره و نمایشگاه " عکس یادگاری با آدم برفی"

جشنواره آدم برفی

جشنواره آدم برفی

جشنواره عکس فجر

جشنواره عکس فجر

جشنواره آدم برفی

جشنواره آدم برفی

اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم

اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم

بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی

بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی - پایه ششم

اردوی دانش آموزان

 اردوی دانش آموزان پایه ششم

اردوی دانش آموزان

 اردوی دانش آموزان پایه دوم وسوم

اردوی دانش آموزان

اردوی دانش آموزان پایه پنجم

برگزاری اولین انجمن نقد فیلم

برگزاری اولین انجمن نقد فیلم به قلم دانش آموزان

برنامه ویدیویی گفتگو با دانش آموزان موفق

برنامه ویدیویی گفتگو با دانش آموزان موفق

نمایشگاه نقاشی دانش آموزان

نمایشگاه نقاشی های دانش آموزان

نمایشگاه خلاقیت پیش دبستانی ها

نمایشگاه خلاقیت پیش دبستانی ها

نمایشگاه خلاقیت ریاضی دانش آموزان کلاس 2/2

نمایشگاه خلاقیت ریاضی دانش آموزان کلاس 2/2

جشن آزمون پایه پنجم

گزارش جشن آزمون پایه پنجم

جشن آزمون پایه دوم

گزارش مراسم جشن آزمون پایه دوم

جشن آزمون پایه سوم

گزارش مراسم جشن آزمون پایه سوم

جشن آزمون پایه دوم

جشن آزمون پایه دوم

جشن آزمون پایه سوم

جشن آزمون پایه سوم

روایت تصویری